įginti

įginti
1 įgiñti, į̃gena, į̃ginė tr. 1. smarkiai įvaryti: Įgintieji arkliai nebuvo beišlaikomi LC1887,28. 2. įvaryti: Nušavęs stirną, į bulbynę įginęs KlvrŽ. Lytus įginė mane į ristę (privertė risčia bėgti) Šts. | prk.: Ne vienam įgena ligą . Kol prylaidą į tauką įginsi (nupenėsi), daug reik šersenos Šts. | refl. tr.: Įsigena ausis užsiėmusi savo vyrą Vaižg. 3. įvaryti gyvulius: Piemuo galvijus į̃ginė miškan, tai ir nebesimato Š. Į tą pievokšlį įgiñk gyvolius ir paganyk J. | refl. tr.: Įsigìnęs pievon galvijus ir ganosi Š. 4. tinklą pritaisyti (pririšti) prie virvės: Tinklą reik į virvę įgiñti, kad traukti galėtų Plng. \ ginti; antginti; apginti; atginti; daginti; įginti; išginti; nuginti; paginti; parginti; perginti; praginti; priginti; suginti; užginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • įginti — įgiñti vksm. Šuõ į̃ginė avi̇̀s į gar̃dą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • prasmeiginti — tr. pradurti: Su plieniniu smeigtu gali į strypą skyles prasmeiginti Klp. smeiginti; įsmeiginti; prasmeiginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antginti — 1 antgiñti, añtgena, añtginė (ž.) tr. 1. užvyti ką ant ko nors: Šuo katę ant trobos añtginė Vvr. 2. pavyti: Į kalną belipančią mane añčginė Vkš. ginti; antginti; apginti; atginti; daginti; įginti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apginti — 1 apgiñti, àpgena, àpginė tr. 1. J aplenkti. 2. į kurią nors vietą daugelį gvvulių privaryti: Ganyklą avimis apgiñti, avis ant ganyklos varyti, giñti KI229. Apginė karvėms visus mano padaržius ir nuganė Šts. 3. išginti gyvulius anksčiau už… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atginti — 1 atgiñti, àtgena, àtginė tr. 1. nuo savęs tolyn nuvaryti: Kad aną šalin nuo savęs atgeni, jis apent grįžta pas tavęs P. 2. refl. atsivyti: Oniukė prikrito prie žemės pasiklausyti, bene atsigena BsPII83. 3. į kurią nors vietą nuvaryti gyvulius …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daginti — 1 ×dagìnti, dàgena, dàginė (hibr.) tr. visiškai pavyti: Vagį bėgantį giniau giniau ir nedaginiau J. ginti; antginti; apginti; atginti; daginti; įginti; išginti; nuginti; paginti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ginti — 1 giñti, gẽna, gìnė tr. K, Š 1. varyti: Gink visus vaikus šalin Vdžg. Bepigu neginti, kad bėga S.Dauk. | Dabar bimbalelį giñsiam (toks vaikų žaidimas) Vkš. | prk.: Tokios kal̃bos Tarutį dar labiau liūdesin ginė P.Cvir. Gena visus dienos į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išginti — 1 išgiñti, ìšgena, ìšginė tr. 1. išvaryti: Mano tėvui tai kančia buvo, kad okupantai išgindavo visą kaimą prie tiltų, prie plentų [taisymo] P.Cvir. Vienus nugalabijo, kitus iš savo žemės išginė M. Valanč. | prk.: Rugiai išgena žoles iš dirvos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laiginti — laiginti, ina, ino tr. raginti, skubinti, skraidinti: Labu atėjęs laiginsiu juos, kad dirbtų skubinai J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuginti — 1 nugiñti, nùgena, nùginė tr. 1. nuvaryti, nuvaikyti: Nugintas vilkas grįžta į mišką Sim. Daugelį paklydėlių laivų vėjas nugena į nuostabius uostus P.Cvir. Negali spėt nugint [strazdus nuo vyšnių] Vlkv. | prk.: Daržoves buvo apipuolę spragiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”